Chúng tôi áp dụng chinh sách thanh toán linh hoạt, nhằm hỗ trợ tối đa cho quý khách hàng. Chính sách thanh toán sẽ phụ thuộc vào các yếu tố, bao gồm: thực tế từng khách hàng; thời gian hợp tác; tính chất hàng hóa, sản phẩm; và thỏa thuận giữa 02 bên. Cụ thể, chúng tôi có các chính sách, hình thức thanh toán:

A – HÌNH THỨC THANH TOÁN: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

B – THỜI HẠN THANH TOÁN:

Chính sách 01: Thanh toán 100% giá trị đơn hàng/ hợp đồng ngay trước hoặc sau khi giao hàng.

Tùy thuộc vào sự thỏa thuận giữa 2 bên, quý khách hàng thanh toán cho chúng tôi 100% giá trị đơn hàng/ hợp đồng, ngay trước khi hoặc ngay sau khi 2 bên hoàn tất giao hàng/ thi công/ lắp đặt và xác nhận hàng hóa/ dịch vụ đạt chất lượng, đủ số lượng như đã thỏa thuận.

Chính sách 02: Đặt cọc ngay sau khi ký hợp đồng và thanh toán đầy đủ ngay khi giao hàng.

Tùy thuộc vào sự thỏa thuận giữa 2 bên, quý khách hàng đặt cọc 30%, 40%, 50% (hoặc tỷ lệ khác) giá trị hợp đồng ngay sau khi đặt hàng, và thanh toán giá trị còn lại tương ứng, ngay khi 2 bên hoàn tất giao hàng/ thi công/ lắp đặt và xác nhận hàng hóa/ dịch vụ đạt chất lượng, đủ số lượng như đã thỏa thuận.

Chính sách 03: Đặt cọc ngay sau khi ký hợp đồng và áp dụng công nợ cho số tiền còn lại.

Tùy thuộc vào sự thỏa thuận giữa 2 bên, quý khách hàng đặt cọc 30%, 40%, 50% (hoặc tỷ lệ khác) giá trị hợp đồng ngay sau khi đặt hàng, và thanh toán giá trị còn lại tương ứng, trong vòng 07 ngày, 10 ngày, 15 ngày hoặc 30 ngày…, kể từ ngày 2 bên hoàn tất giao hàng/ thi công/ lắp đặt và xác nhận hàng hóa/ dịch vụ đạt chất lượng, đủ số lượng như đã thỏa thuận.

Chính sách 04: Áp dụng công nợ sau khi giao hàng, cho 100% giá trị hợp đồng.

Tùy thuộc vào sự thỏa thuận giữa 2 bên, quý khách hàng không cần đặt cọc, thay vào đó, thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 07 ngày, 10 ngày, 15 ngày, 30 ngày (hoặc một khoảng thời gian cụ thể khác), kể từ ngày 2 bên hoàn tất giao hàng/ thi công/ lắp đặt và xác nhận hàng hóa/ dịch vụ đạt chất lượng, đủ số lượng như đã thỏa thuận.

C – TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Trong trường hợp quý khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán chuyển khoản, vui lòng thanh toán cho chúng tôi qua tài khoản ngân hàng dưới đây:

  • Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH TM DV CỬA TÂN Á CHÂU
  • Số tài khoản: 32138888
  • Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) – Chi nhánh: Phú Lâm

Chúng tôi cam kết thông tin tài khoản ngân hàng trên đây là hoàn toàn chính xác. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ giao dịch nào bị sai lệch so với thông tin trên.